noordzeelicht

Licht vissen in de branding

Licht vissen in de branding

Het is een fascinerend beest, de Noordzee. Ik kom er graag. Liefst op koude grijze dagen, als ik haast alleen over het strand kan sjokken. Het oude lijf voort gegeseld door een striemende noordwester.

Bestaat de buiten nog?

 

In 2010 verscheen in de pers een alarmerend bericht: het platteland bestond niet meer. Volgens cijfers van Eurostat waren er in Vlaanderen nog 3 echte plattelandsgemeenten. De OESO, die iets soepeler normen hanteerde, telde er nog 19.  De rest van het grondgebied was al te zeer verkaveld, versnipperd en volgebouwd om nog de term landelijk te verdienen.

Alle bestonstops en bouwshifts ten spijt is er intussen weinig veranderd. Ook de Vlaamse boer heeft het moeilijk.  De voorbije 2 decennia gaven liefst 20.000 landbouwers er de brui aan en verkochten hun bedrijf. 

Voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck het zo in de krant De Standaard: “We hebben het platteland vermoord”.

 

werkprints

ZORG OP HET ERF

ZORG OP HET ERF

Op een zorgboerderij vinden mensen met een zorg- of hulpvraag een passende en zinvolle dagbesteding. Ze werken er met planten en dieren onder begeleiding van de zorgboer. Een korte fotoreeks in samenwerking met groenezorg.be

error: Content is protected !!